Ποιοι είμαστε;

Παναγιώτης Παινέσης
Χάρης Σπυρόπουλος
Τζανέτος Πουλυμενάκος
Δημήτρης Μπίζας
Σταύρος Παπανάγνου
Βασίλης Πριόβολος
Παναγιώτης Μπαλάφας
Κωστής Καλογιάννης
Θωμάς Παπανικολάου